PRIMARIA COMUNEI AFUMATI

Judetul Dolj

BUGET

    * Pentru vizualizarea fisierelor PDF aveti nevoie de Adobe Acrobat Reader (http://www.adobe.com)

» Bugetul local - pe anul 2007
» Adresa Ministerul Finantelor Publice - prvind plafonul maxim de cheltuieli de personal aferent bugetului general al localitatii Afumati
» HCL NR.5/2011 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli - pe anul 2011
» HCL NR.6/2011 privind aprobarea bugetului de venituri proprii si subventii - pe anul 2011
» Programul de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare - pe anul 2011
» Registrul de evidenta - a datoriei publice locale a unitatii administrativ-teritoriale
» Registrul de evidenta - a garantiilor locale a unitatii administrativ-teritoriale
» Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata pe an si pe trimestre - pe anul 2011
» Bugetul local centralizat - pe anul 2011
» Bugetul general consolidat - pe anul 2011
» Bugetul local - centralizator detalieri - pe anul 2011
» Bugetul local - venituri proprii si subventii - pe anul 2011
» Bugetul local detaliat la venituri si cheltuieli - pe anul 2011
» Bugetul local - Sectiunea de Dezvoltare - pe anul 2011
» Bugetul local - Sectiunea de Functionare - pe anul 2011
» Bugetul local - venituri proprii si subventii - Sectiunea de Dezvoltare - pe anul 2011
» Bugetul local - venituri proprii si subventii - Sectiunea de Functionare - pe anul 2011
» Situatia financiara asupra executiei bugetare anuale - Bilant - la data de 31.12.2010
» Situatia financiara asupra executiei bugetare anuale - Contul de rezultat patrimonial - la data de 31.12.2010
» Situatia financiara asupra executiei bugetare anuale - Detalierea cheltuielilor - la data de 31.12.2010
» Situatia financiara asupra executiei bugetare anuale - Plati restante - la data de 31.12.2010
» Situatia financiara asupra executiei bugetare anuale - Situatia activelor neamortizabile - la data de 31.12.2010
» Situatia financiara asupra executiei bugetare anuale - Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala - la data de 31.12.2010
» Situatia financiara asupra executiei bugetare anuale - Situatie fluxurilor de trezorerie - la data de 31.12.2010
» Situatia financiara asupra executiei bugetare trimestriale - Bilant - la data de 31.12.2010
» Situatia financiara asupra executiei bugetare trimestriale - Bugetul local detaliat - la data de 31.12.2010
» Situatia financiara asupra executiei bugetare trimestriale - Cont de executie al bugetului local - Venituri - la data de 31.12.2010
» Situatia financiara asupra executiei bugetare trimestriale - Cont de executie al bugetului - Cheltuieli - la data de 31.12.2010
» Situatia financiara asupra executiei bugetare trimestriale - Cont de rezultat partimonial - la data de 31.12.2010
» Situatia financiara asupra executiei bugetare trimestriale - Active fixe amortizabile - la data de 31.12.2010
» Situatia financiara asupra executiei bugetare trimestriale - Active fixe neamortizabile - la data de 31.12.2010
» Proiect de buget local - pe anul 2011
» Proiect de buget - centralizator detalieri - pe anul 2011
» Proiect de buget - Sectiunea de Dezvoltare - pe anul 2011
» Proiect de buget - Sectiunea de Functionare - pe anul 2011
» Proiect de buget centralizat - venituri proprii si cheltuieli - pe anul 2011
» Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala - la data de 31.03.2011
» Bilant - la data de 31.03.2011
» Contul de rezultat patrimonial - la data de 31.03.2011
» Plati restante - la data de 31.03.2011
» Situatia fluxurilor de trezorerie - la data de 31.03.2011
» Situatii financiare asupra executiei bugetare trimestriale - trimestrul II anul 2011
» Bugete aprobate inclusiv anexe - trimestrul II anul 2011
» Situatii financiare - la data de 31.03.2012
» Programul anual al achizitiilor publice - pentru anul 2012
» BUGET LOCAL 2016 -
» BUGET CENTRALIZAT 2016 -
» Plati restante 2016 -
» SITUATIA FIN. TR. 2 - 2016 -
» BUGET FUNCTIONARE 2016 -
» BUGET DEZVOLTARE 2016 -
» BUGET TOTAL(1)-2016 -
» BUGET TOTAL (2) - 2016 -
» Programul anual al achizitiilor publice - 2016
» Situatie Financiara 31.03.2018 -