PRIMARIA COMUNEI AFUMATI

Judetul Dolj

EDUCATIE

Situatie cu datele conducerii scolii cu clasele I-VIII
  • Preda St. Constantin - director, tel: 0251-318289
  • Rosca Marius - director adjunct, tel: 0251-318894
  • Moise Mariana - administrator financiar, tel: 0251-318289
  • Unitaru Adela - coordonator proiecte, tel: 0251-318289

Proiectul
planului de scolarizare in invatamantul prescolar
pentru anul de invatamant 2007-2008


    Cuprinderea generatiei de copii in gradinite

Indicatori 2006-2007 2007-2008
Total Din care cuprinsi in gradinite Total Din care cuprinsi in gradinite
Total copii din care: 107 85 100 85
2 ani 22 - 17 2
3 ani 18 18 22 22
4 ani 22 22 18 18
5 ani 21 21 22 22
6 ani 24 24 21 21
7 ani - - - -

       Planul de cuprindere pe tipurile de gradinite

  Existent 2006-2007 Propuneri 2007-2008
nr. grupe/nr. copii nr. grupe/nr. copii
Grupe cu program normal 5/85 5/85
Grupe cu program prelungit - -
Total 5/85 5/85

    Proiectul planului de scolarizare la invatamantul prescolar a fost aprobat in sedinta Consiliului de administratie din data de 24.11.2006.

Proiectul
planului de scolarizare la invatamantul primar si gimnazial
pentru anul scolar 2007-2008

       Invatamant primar - existent 2006-2007

  Total cls I-IV Din care:
Clasa I Clasa a II-a Clasa a III-a Clasa a IV-a
clase elevi clase elevi clase elevi clase elevi clase elevi
Total in invatamantul de zi 8 94 2 21 2 26 2 26 2 21

       Propuneri 2007-2008

  Total cls I-IV Din care:
Clasa I Clasa a II-a Clasa a III-a Clasa a IV-a
clase elevi clase elevi clase elevi clase elevi clase elevi
Total in invatamantul de zi 8 97 2 24 2 21 2 26 2 26

       Invatamant gimnazial - existent 2006-2007

  Total cls V-VIII Din care:
Clasa a V-a Clasa a VI-a Clasa a VII-a Clasa a VIII-a
clase elevi clase elevi clase elevi clase elevi clase elevi
Total din care:
7 94 2 24 1,5 22 1,5 23 2 25
in invatamant de zi 7 94 2 24 1,5 22 1,5 23 2 25
invatamant seral - - - - - - - - - -
frecventa redusa - - - - - - - - - -

       Propuneri 2007-2008

  Total cls V-VIII Din care:
Clasa a V-a Clasa a VI-a Clasa a VII-a Clasa a VIII-a
clase elevi clase elevi clase elevi clase elevi clase elevi
Total din care:
6 90 1,5 21 1,5 24 1,5 22 1,5 23
in invatamant de zi 6 90 1,5 21 1,5 24 1,5 22 1,5 23
invatamant seral - - - - - - - - - -
frecventa redusa - - - - - - - - - -

    Proiectul planului de scolarizare la invatamantul primar si gimnazial a fost aprobat in sedinta Consiliului de administratie din data de 24.11.2006.